Lineární nerovnice

Příklad 1

V množině reálných čísel řešte nerovnice

(a) \displaystyle\frac{3x}{2}+4>3 (g) \displaystyle\frac{2x-4}{3}-\frac{2-x}{4}>\frac{x}{6}-\frac{x+6}{5}
(b) \displaystyle\frac{2x}{3}+8>\frac{3x}{5} (h) \displaystyle\frac{2x+3}{5}-\frac{3x-4}{6}>\frac{9x-6}{14}
(c) \displaystyle x+1>\frac{3x}{4}-5 (i) \displaystyle\frac{3x-4}{2}<\frac{5x-1}{3}+3-2x
(d) \displaystyle 3x-\frac{1}{4}<\frac{5x+1}{6} (j) \displaystyle\frac{2(2x-3)-3x-1}{4}\leq0
(e) \displaystyle \frac{4x+3}{4}-\frac{3x-1}{6}\geq\frac{1}{5} (k) \displaystyle\frac{2(3x+1)}{5}<\frac{x+1}{2}+2
(f) \displaystyle 12+3x<\frac{x}{2}-\frac{2x-3}{4}-\frac{1}{2} (l) \displaystyle 4-\frac{7-3x}{5}\geq3-\frac{3-7x}{10}-\frac{x+1}{2}
Řešení Ukázat

 

Příklad 2

V množině přirozených čísel řešte nerovnice

(a 5x-2<6x+5 (c) 0,1x-0,2<24,1-5,3x
(b) 10x-2<6x+5 (d) 18,3-7,2x>6,1+1,35x
Řešení Ukázat

 

Příklad 3

V množině reálných čísel řešte nerovnice

(a) -3\le2x+1\le7    (d) 3x+2\le7x-4<5x+3
(b) -5\le3-2x<13 (e) 4x-8\le5x-3<6x+2
(c) -1\le\dfrac{x+2}{3}<1 (f) x^2+2\le(x+2)^2\le x^2+8
Řešení Ukázat

 

Příklad 4

V nerovnici

\dfrac{2x-6}{4}+x\ge\dfrac{2-5x}{-3}-x-ax+a

určete hodnotu parametru a\in\mathbb R  tak, aby jejím rešením byl interval (-\infty;1\rangle.

Řešení Ukázat