Nerovnice s parametrem

Příklad 1

Řešte nerovnici (x-3)^2<a v závislosti na parametru a\in\mathbb R.

Řešení Ukázat

 

Příklad 2

Řešte nerovnici \dfrac {x\left( x-a\right) } {x+3}\leq 0 v závislosti na parametru a\in\mathbb R.

Řešení Ukázat

 

Příklad 3

Nerovnice x^2+2x+n > 10 platí pro všechna x\in\mathbb R. Určete n.

Řešení Ukázat

 

Příklad 4

Pro které hodnoty parametru b\in\mathbb R nemá nerovnice bx^2+4bx+5\le0 řešení?
 
Řešení Ukázat
 

Příklad 5

Určete všechny hodnoty parametru a\in\mathbb R, pro které platí nerovnice (a+1)x^2-2(a-1)x+3a+1<0 pro všechna reálná čísla.
Řešení Ukázat