Lineární rovnice s parametrem

Příklad 1

(a) Z rovnice \dfrac ab=a-b vyjádřete a
(b) Z rovnice c=\dfrac{x-a}{x-b} vyjádřete x.
(c) Z rovnice p=\dfrac{m^2-ax}{x} vyjádřete x.
(d) Z rovnice \dfrac{a-1}{a+1}=\dfrac{b-4}{b+3} vyjádřete b.

Řešení Ukázat

 

Příklad 2

Řešte rovnice s reálným parametrem a reálnou neznámou x.

(a) \displaystyle\frac{x+a}{a} = ax - 1 (b) \dfrac{a(x + 2) - 3(x-1)}{x + 1}= 1
(c) \dfrac{2 - a}{a} =\dfrac{2}{x - 1} (d) 2x+2p(x+p)=p^2+px+4
(e) |x+p|=x (f) (3x + 5)(a + 4) = 2a + 8  
(g) 1+\dfrac{a^2-1}{x}=a (h) \dfrac{5x-2}{m-3}-\dfrac{2}{3}x=4
Řešení Ukázat

   
Příklad 3

Určete, pro jaké m\in\mathbb{R} je kořen rovnice 6x-5m=3(m+1)-2x větší než -\frac{3}{2}.

Řešení Ukázat

 

Příklad 4

Pro které hodnoty parametru a\in\mathbb{R} má rovnice \dfrac{7-3a}{6}=\dfrac{ax+3a+2x}{2} kladné řešení?

Řešení Ukázat

 

Příklad 5

Pro které hodnoty parametru k\in\mathbb{R} má rovnice (2+k)(k-x)=k(x+3) nenulový kořen?

Řešení Ukázat

 

Příklad 6

Určete hodnotu parametru k tak, aby rovnice 4k(x+2)-1=2x neměla žádné řešení.

Řešení Ukázat

 

Příklad 7

Pro jakou hodnotu parametru b má rovnice |2x-1|=x+b právě jedno řešení?

Řešení Ukázat

 

Příklad 8

Rovnice \Big||x+5|-3\Big|=c  má právě tři různá řešení. Určete hodnotu parametru c.

Řešení Ukázat

 

Příklad 9

Pro které hodnoty parametru a\in\mathbb R má rovnice ||x-2|-a|-3=0 právě tři kořeny?

Řešení Ukázat

 

Příklad 10

Kolik řešení má rovnice \pi|x-a|=2|x-b|, jestliže platí 0<a<b?

Řešení Ukázat