Exponenciální nerovnice

Příklad 1

(a) 4^{6x+11}\ge16 (b) 5^{x^2-6}<5^x
(c) (x-2)^{x^2-4}<1 (d) 3^{x+1}-3^x<2
(e) \left(\dfrac13\right)^{\frac{|x+2|}{2-x}}>9 (f) 4^x\le22-9\cdot2^x
(g) 2^{2+x}+2^{2-x}\ge17 (h) 5^x+20\cdot(\sqrt5)^x-125<0
(i) 9\cdot4^{-\frac1x}+5\cdot6^{-\frac1x}<4\cdot9^{-\frac1x} (j) |3^x-2|+|5\cdot3^x-1|<3