Goniometrické rovnice I

Příklad 1 

Řešte rovnice pro x\in\mathbb R

(a) 4\sin\left(x-\dfrac{\pi}{2}\right)=2 (b) 8\cos\left(2x-\dfrac{\pi}{8}\right)=4\sqrt3 (c) \sqrt2\sin\left(\dfrac{x}{2}-\dfrac{\pi}{4}\right)=1
(d) 4\sqrt3\cos\left(\dfrac{x}{2}-\dfrac{\pi}{6}\right)=\sqrt{12} (e) \mathrm{tg}\dfrac{x}{2}=1 (f) 6\,\mathrm{cotg} \left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)=\sqrt{12}
(g) \sqrt{6}\,\mathrm{cotg}\left(\dfrac{x}{2}\pi\right)=\sqrt{18} (h) \mathrm{tg}\left(2x-\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{\sqrt{3}}{3} (i) \mathrm{tg}\,3x=\dfrac{\sqrt3}{3}

Řešení Ukázat

       

Příklad 2  

Řešte rovnice pro x\in\mathbb R

(a) \sin x+2=3-\sin x (b) \dfrac{1+\sin x}{1-\sin x}=3 (c) \dfrac{\mathrm{tg}\,x+1}{\mathrm{tg}\,x-1}=2+\sqrt3       

Řešení Ukázat

            

Příklad 3

Řešte rovnice pro x\in\mathbb R

(a) 2\sin^2x-\sin x=0 (b) \sin^2x-3\sin x-10=0
(c) 4\sin^2x+8\sin x+3=0 (d) \cos x(2\cos x+1)=1
(e) \sqrt3\,\mathrm{tg}^2x+2\,\mathrm{tg}\,x-\sqrt3=0 (f) \mathrm{tg}^2x+\sqrt3\,\mathrm{tg}\,x-\mathrm{tg}\,x-\sqrt3=0
(g) \mathrm{cotg}^3x=\mathrm{cotg}\,x (h) 2\cos^2x+ 5\cos x - 3=0
(i) \sqrt{3}\,\mathrm{cotg}^2 x - 4\,\mathrm{cotg}\,x + \sqrt{3} =0 (j) (\sin x + \cos x)^2+(\sin x - \cos x)^2 = 2
(k) 2\sin^2x+\sin x=0 (l) \cos^2x-6\cos x+5=0 
(m) 2\cos x+5=\dfrac{3}{\cos x} (n) \cos x+\dfrac {1} {\cos x}=2
(o) \sin^2x+2\sin x-3=0 (p) 2\cos^2x-7\cos x+3=0
Řešení Ukázat

 

Příklad 4

Řešte rovnice pro x\in\mathbb R

(a) 6\sin^2x-7\cos x-1=0 (b) 3\sin x=2\cos^2x
(c) 2\sqrt3\sin^2x=\cos x (d) \sin^2x+\cos x+1=0
(e) 3\cos^2x-4\cos x-\sin^2x-2=0 (f) \cos2x+\sin x =0
(g) \cos^2x-\cos2x-\sin x=\dfrac34 (h) \mathrm{tg}\,x-\mathrm{cotg}\,x=\dfrac{2}{\sqrt{3}}
(i) 17\sin^2x-3\cos^2x=2 (j) \mathrm{tg}\,x+\mathrm{cotg}\,x=-2
(k) -2\sin^2x+\cos x=-1+2\cos x (l) 2(1-\sin x)-\sin x=\cos^2x-1
(m) \mathrm{tg}\,x(\mathrm{tg}^2x+\sqrt3\,\mathrm{tg}\,x-1)=\sqrt3 (n) \cos x+\cos 2x=\frac{\sqrt2}2
(o) \dfrac{\sqrt3}{\cos^2x}-\mathrm{tg} x-\sqrt3=0 (p) \dfrac{3\sin x}{\cos^2x}-2=0  
(q) 2\mathrm{cotg}^2x+4\sin^2x=7 (r) \cos 2x=\sin x
Řešení Ukázat

 

Příklad 5

Řešte rovnice pro x\in\mathbb R

(a) 2\mathrm{tg}^2x+\cos^2x=1 (b) 2\sin x\cdot\mathrm{tg}\,x+4\cos x=5
(c) 2\,\mathrm{tg}\,x-3\,\mathrm{cotg}\,x=1    (d) 2\sin^2x-5\cos x-4=0
(e) \dfrac{2\sin^2x}{3\cos x}=1  (f) \dfrac{\sin^2x}{\mathrm{tg}\,x}+\cos^2x\cdot\mathrm{tg}\,x=1
(g) \mathrm{cotg}^2{x}+4\cdot \cos^2{x}-3=0 (h) 2\cos^2x -3\sin x=0
(i) 8 \cos x + 1 = -4 \sin^2x (j) (\sin x - \cos x)(\sin x + \cos x) = -\sin x
(k) \cos x+2\cos 2x=1 (l) 2\cos^2x=2+\tan x
Řešení Ukázat

 

Příklad 6

Řešte rovnice pro x\in\mathbb R

(a) \sin2x=\sin x (b) \sin2x=\cos x
(c) \sin2x=\mathrm{tg}\,x (d) \sin^3x=\sin x
(e) \cos x+\sin 2x=0 (f) 2\sin ^{3}x-3\sin x\cos x=0
(g) \dfrac{\sin2x}{\sin x}=0 (h) \dfrac{\cos 2 x}{\sin x}=0
Řešení Ukázat

 

Příklad 7

(a) 2\sin\dfrac x4\cos\dfrac x4 +6\sin \dfrac x4=0 (b) 9\cos\dfrac x2=4\sin x
(c) \cos^3x+\dfrac12\cos^2x-\cos x=\dfrac12 (d) \sin\dfrac{x}{2} + \cos x = 1
(e) \sqrt3\mathrm{tg}\,x=2\sin x (f) \cos x+\sin x=0
(g) 4\sin^3x+4\sin^2x-3\sin x=3 (h) \mathrm{tg}\,x+\mathrm{tg}^2x=0
(i) 2\sin x\cos5x=\sqrt2\sin x (j) \sin^2x-\cos^2x=0
(k) \sin2x+\cos2x=0 (l) \sin^2x - \sqrt{3}\sin x \cos x = 0
(m) \sqrt{3}\cos^2x -\sin x\cos x=0 (n) \sin^2x-\cos^2x=\frac12
Řešení Ukázat

 

Příklad 8

Řešte rovnice pro x\in\mathbb R

(a) |\sin x|=2+\sin x  (b) |\sin x-2|=\cos^2x+1 (c) |\cos x|=2-\cos^2x
Řešení Ukázat