Rovnice vyšších stupňů

Příklad 1

V možině reálných čísel řešte rovnice

(a) x^4-6x^2+5=0       (h) x^4-3(x^2-1)=7(x^2-3)
(b) x^4-5x^2+6=0 (i) 4x^4-37x^2+9=0
(c) x^4-5x^2-24=0 (j) 8x^4-6x^2+1=0  
(d) x^4-10x^2+9=0 (k) 9x^4=37x^2-4
(e) x^4-12x^2-64=0 (l) x^6-2x^3-3=0
(f) x^4-16x^2-80=0 (m) x^6-28x^3+27=0
(g) 8x^4-2x^2-15=0 (n) (x+8)^4=(2x+16)^2
Řešení Ukázat

 

Příklad 2

V možině reálných čísel řešte rovnice

(a) x^4-7x^2+10 =0 (h) x^4=3x^2
(b) x^4-29x^2+100=0 (i) x^3-4x^2+4x=0
(c) x^6-4x^3+3=0 (j) x^3-6x=x^2
(d) (x^2-4x-5)(x-3)=0 (k) x^9-x=0
(e) (x+1)(3x^2-3x+2)=0 (l) |x|+x^3=0
(f) 5x^6-20x^4=0 (m) x^4+2x^3+9x^2+18x=0
(g) x^4+8x=0 (n) 8x^4+4x^3+2x^2+x=0
Řešení Ukázat

 

Příklad 3

V možině reálných čísel řešte rovnice

(a) x^3+2x^2-x-2=0    (g) 2x^3-7x^2+7x-2=0
(b) x^3+3x^2-x-3=0 (h) 3x^3-5x^2-12x+20=0
(c) x^3-3x^2+x-3=0 (i) 2x^3+3x^2-12x-18=0
(d) x^3+3x^2+3x+1=0 (j) x^3+5x^2-2x-4=0 
(e) x^3-3x^2+3x-1=0 (k) x^3-4x^2-5x=0
(f) 2x^3-3x^2-3x+2=0 (l) 2x^{8}-10x^{5}+12x^{2}=0
(m) 6x^3-19x^2+19x-6=0  
Řešení Ukázat

 

Příklad 4

V možině reálných čísel řešte rovnice

(a) 6x^3-7x^2-7x+6=0 (b) 7x^3+57x^2+57x+7=0
(c) x^4-7x^3+14x^2-7x+1=0 (d) 5x^4-26x^3+10x^2-26x+5=0
(e) 6x^4+5x^3-38x^2+5x+6=0 (f) 12x^4-4x^3-41x^2-4x+12=0
(g) 2x^5+5x^4-13x^3-13x^2+5x+2=0 (h) 6x^5+x^4-43x^3-43x^2+x+6=0
Řešení Ukázat

 

Příklad 5

V možině reálných čísel řešte rovnice

(a) x^4-6x^3-2x^2+6x+1=0  (b) 4x^2-8x^3+5x-1=0
(c) x^4-4x^3+3x^2+4x-4=0 (d) x^3-6x^2+11x-6=0
(e) 9x^2-x^3-23x+15=0 (f) x^3+5x^2-2x-4=0
(g) 2x^3-x^2-2x+1=0 (h) 3x^3-13x^2-14x+6=0
(i) 9x^2+\dfrac2{x^2}=11+3x-\dfrac3x (j) 2x^2+\dfrac1{x^2}=2x+3-\dfrac2x
Řešení Ukázat

 

Příklad 6

V možině reálných čísel řešte rovnice

(a) (x^2-5x+5)^2-1=0 (e) (x^2+4x-2)^2=(5x^2-1)^2
(b) (x^2-5x-1)^2-25=0 (f) \displaystyle \frac{x^2-3}{2}=\frac{2}{x^2-3}
(c) x^4-6x^2+9=3x^3-9x (g) (3x^2+2x)^2=(x^2+2x+1)^2
(d) x^4+6x^2+9=36x^2-72x+36 (h) x^2-14x+49=4x^2-4x+1
Řešení Ukázat

 

Příklad 7

V možině reálných čísel řešte rovnice

(a) (x^2-5x+2)^2+6(x^2-5x+1)+14=0

(b) (x^2+5x)^2-2(x^2+5x)-24=0

(c) (x^2+x+1)(x^2+x+2)=12

(d) (3x^2+x-2)^2-30x^2-10x = -36

(e) \dfrac{15}{x^2+x+1}=(x+1)^2+x^2

(f) (x-5)(x-3)(x-1)(x+1)=(x-1)(x+1)(x+3)(x+5)

(g) x(x+1)(x+2)(x+3)=24

(h) x^4+3x^2-3+\sqrt5=0

(i) x^7+3x^6+5x^5+7x^4+7x^3+5x^2+3x+1=0

(j) \dfrac{1}{x}-\dfrac{5}{x^2}+\dfrac{6}{x^3}=x^3-5x^2+6x

(k) (6-x)(x+1)-\dfrac{2(4x-3)}{x^2-1}=\dfrac x{1-x}

(l) \dfrac{x^2}{2}+\dfrac{2}{x^2}=\dfrac{5(2-x^2)}{2x}

(m) \dfrac{1}{x+6}+\dfrac{1}{x+7}-\dfrac{1}{x+9}-\dfrac{1}{x+10}=\dfrac{21}{20}

(n) 3x^4+2=\dfrac4{1+x^4}

(o)* x^4+(1-x)^4=17

(p) x^4-10x^2-12(1+\sqrt7)=0

(q) x^4+2x^2-15=0

(r) (x^2-x+1)^3+2x^4(x^2-x+1)-3x^6=0

Řešení Ukázat

 

Příklad 8

V možině reálných čísel řešte rovnice

(a) |x|^3+|x-1|^3=9 (b) x^4=18-|x|
(c) |x^3-4x^2+x+6|=x+1 (d) |x^3-4x^2+5x-2|=x-1
Řešení Ukázat