Rovnice s odmocninami

Příklad 1

V množině reálných čísel řešte rovnice

(a) \sqrt{x+5}=x-1  (b) \sqrt{5-x}=x+1
(c) \sqrt{2-x}=x-1 (d) x-\sqrt{x+1}=5
(e) 5+\sqrt{x+7}=x (f) 5\sqrt{x}=6-x
(g) |x-2|=\sqrt{2x} (h) 6+\sqrt{x+6}=x
(i) x+\sqrt{x+2}=4 (j) x+\sqrt{x-2}=4
(k) \sqrt{x+1}=1-x (l) \sqrt{x+7}+x=13
(m) 5-\sqrt{x+7}=x (n) \sqrt{2+\sqrt x}=3
Řešení Ukázat

 

Příklad 2

V množině reálných čísel řešte rovnice

(a) \sqrt{3x-2}=x-2 (b) \sqrt{2x-3}=x-3
(c) \sqrt{3x+39}=x-5 (d) \sqrt{3x-11}=x-5
(e) \sqrt{3x+6}=x-4 (f) \sqrt{2x-1}=x-2
(g) \sqrt{3x+3}=x-5 (h) \sqrt{4x-12}=x-6
(i) \sqrt{2x-5}=x-4 (j) \sqrt{2x+53}=x-5
(k) \sqrt{3x+34}=x-2 (l) \sqrt{2x+5}=x-5
(m) 2+\sqrt{x-2}=x-2 (n) x=1+\sqrt{3x+15}
(o) 2x-\sqrt{8x+5}=2x (p) \sqrt{1+4x-x^2}=x-1
Řešení Ukázat

 

Příklad 3

V množině reálných čísel řešte rovnice

(a) 4\sqrt{x+6}=x+1 (b) \sqrt{5-x^2}=x+1
(c) \sqrt{17-x^2}=3-x (d) \sqrt{1+4x-x^2}=x-1
(e) \sqrt{4-6x-x^2}=x+4 (f) x=1+\sqrt{7-x}
(g) \sqrt{7-x}=2x+1 (h) \sqrt{6+x}=3-2x
(i) \sqrt{3x^2+5x-2}=3x-1 (j) \sqrt{5x+3-2x^2}=2x+1
(k) \sqrt{x^2-7x}-\sqrt{x-3}=0 (l) \sqrt{x^2-3x}-\sqrt{x-1}=0
(m) (x^2-4)\cdot\sqrt{x+1}=0 (n) (x^2-1)\cdot\sqrt{2x-1}=0
(o) x-1=\sqrt{x^4+x^3-x^2-2x+1} (p) 2x-1=\sqrt{x^4+x^3-2x^2-4x+1}
Řešení Ukázat

 

Příklad 4

V množině reálných čísel řešte rovnice

(a) \sqrt{5x-9}=2x-3 (b) \sqrt{5x-\dfrac72}=2x-1
(c) \sqrt{|5x+4|-5}=2x-1 (d) \sqrt{|5x-2|-\dfrac32}=2x-1
(e) \dfrac{\sqrt{x+2}-x}{2-x}=\dfrac45 (f) \dfrac{\sqrt{5x-4}-x}{4-x}=\dfrac12
(g) \sqrt{\dfrac x{x+1}}=\dfrac{\sqrt{2x^2+5x}}{x+2} (h) \sqrt{\dfrac x{2x-5}}=\dfrac{\sqrt{x^2-x}}{2-x}
(i) \dfrac{\sqrt{2x^2-x-3}}{x+1}=\dfrac{\sqrt{4x^2-2x-6}}{3x-1} (j) \dfrac{\sqrt{8x^2-2x-6}}{4x+3}=\dfrac{\sqrt{4x^2-x-3}}{4x+1}
(k) \sqrt[3]{\dfrac{3x+1}{x-1}}=\sqrt{\dfrac{3x+1}{x+1}} (l) \sqrt[3]{\dfrac{2x-1}{x+1}}=\sqrt{\dfrac{2x-1}{x-1}}
Řešení Ukázat

 

Příklad 5

V množině reálných čísel řešte rovnice

(a) 2\sqrt{x+1}+\sqrt{4x-3}=3  (b) \sqrt{15-x}+\sqrt{3-x}=6
(c) \sqrt{3x+7}-\sqrt{x-1}=2 (d) 2\sqrt{x+2}+\sqrt{2-4x}=\sqrt{10}
(e) \sqrt{x+3}+\sqrt{3x-2}=7 (f) \sqrt{x-2}+\sqrt{1-x}=3
(g) \sqrt{x+13}-\sqrt{7-x}=2 (h) \sqrt{4x+6}=\sqrt{2x-4}
(i) \sqrt{3x-2}+\sqrt{2x+3}=1 (j) \sqrt{2(x-2)-1}=5
(k) \sqrt{3x+4}=2+\sqrt{2x-4} (l) 1+\sqrt{x+6}=\sqrt{2x+10}
(m) \sqrt{2-x}=1+\sqrt{x} (n) \sqrt{2x^2-3}=2x-3
(o) \sqrt{1+x}-\sqrt{4-x}=1 (p) \sqrt{x+4}-\sqrt{x+1}=1
(q) \sqrt{x-1}+\sqrt{x+4}=5 (r) \sqrt{-x}=2-\sqrt{2-x}
(s) \sqrt {x+2}-\sqrt {2x-3}=1 (t) \sqrt{5x-1}-\sqrt{x}=1
(u) \sqrt{6x+7}-\sqrt{3x+3}=1  (v) \sqrt{4x+1}-\sqrt{3x-2}=5
(w) \sqrt{2x+3}-\sqrt{4-x}=2 (x) \sqrt{3x-2}-\sqrt{x-2}=2
(y) \sqrt{x^2+165}-\sqrt{x^2-52}=7 (z) \sqrt{x-3}-1=\sqrt{4-x}
Řešení Ukázat

 

Příklad 6

V množině reálných čísel řešte rovnice

(a) 8^{\frac16}+x^{\frac13}=\dfrac7{3-\sqrt2} (b) \sqrt{2x+5}+\sqrt{6+x}=3
(c) \sqrt{3x-2}+\sqrt{x+1}=3 (d) \sqrt{2x-2}+\sqrt{x-2}=3
(e) \sqrt{2x+1}+\sqrt{6x+4}=1 (f) \sqrt{1-x}-\sqrt{2x-1}=-1
(g) \sqrt{4x(x+1)+1}+\sqrt{4x(x-1)+1}=2 (h) \sqrt{x^2+4(x+1)}+\sqrt{x^2-4(x-1)}=4
(i) \sqrt{x^2-3x}+\sqrt{x^2-35x}=8 (j) \sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2+8x}=5
(k) \sqrt{x^2}+\sqrt{x^2-2x}=2 (l) \sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2}=1
(m) \sqrt{\dfrac{2x+3}{x+1}}+\sqrt{\dfrac{3x}{x+1}}=3 (n) \sqrt{\dfrac{3x-2}{x-1}}+\sqrt{\dfrac{3x-5}{x-1}}=3
(o) \displaystyle \sqrt{x+8+2\sqrt{x+7}}+\sqrt{x+1-\sqrt{x+7}}=4 (p) \sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}}+\sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}}=1
Řešení Ukázat

 

Příklad 7

V množině reálných čísel řešte rovnice

(a) \sqrt{x+1}+\sqrt{x+2}=\sqrt{4x+5} (b) \sqrt{3x+4}-\sqrt{x-3}=\sqrt{2x+1}
(c) \sqrt{3x+12}-\sqrt{x+1}=\sqrt{4x+13} (d) 2\sqrt{x-2}+\sqrt{4x+2}=\sqrt{8x-6}
(e) \sqrt{x+2}+\sqrt{x-2}=\sqrt{2x+3} (f) \sqrt{1-x}=\sqrt{6-x}-\sqrt{-5-2x}
(g) \sqrt{x-2} + \sqrt{4-x} = \sqrt{6-x} (h) \sqrt{x+2}-\sqrt{3x-3}=\sqrt{4x-7}
(i) 2\sqrt{x^2-1}+\sqrt2x=2\sqrt{x^2+1}-\sqrt2x (j) \sqrt{x^2+2}-\dfrac x{\sqrt2}=\sqrt{x^2-2}+\dfrac x{\sqrt2}
(k) \sqrt{x^2+6}-\sqrt{x^2+16}-x=0 (l) \sqrt{x^2-5}+\sqrt{10-x^2}+x=0
(m) \sqrt{2x-1}-\sqrt{x-1}=\sqrt{4x+2}-\sqrt{3x} (n) \sqrt{2x-2}-\sqrt{x-2}=\sqrt{4x+4}-\sqrt{3x}
Řešení Ukázat

 

Příklad 8

V množině reálných čísel řešte rovnice

(a) x\cdot\sqrt{x^2+15}-\sqrt x\cdot\sqrt[4]{x^2+15}=2 (b) 3\sqrt{x+4}=5-2|x+2|
(c) 4-x=5\sqrt{|2+x|} (d) x+2=5\sqrt{|4-x|}
(e) \sqrt{3x-2}+\sqrt{3x-5}=3\sqrt{x-1} (f) \sqrt{3x+2}+\sqrt{3x+5}=3\sqrt{x+1}
(g) \sqrt{7x+1}-\sqrt{3x-18}=\sqrt{2x+7} (h) \sqrt{x-2}+\sqrt{x+3}=\sqrt{6x-11}
(i) 2x+5=\sqrt{x^4-6x^3-22x^2+20x+25} (j) 3x+7=\sqrt{x^4-4x^3-10x^2+42x+49}
(k) \sqrt{8x^2+3x+4}=2+\sqrt{x+1} (l) \sqrt{8x^2-2x+1}=2+\sqrt{2x+1}
(m) x\cdot\sqrt{\dfrac{x-3}x}=x^2-3x-6 (n) x\cdot\sqrt{\dfrac{x+2}x}=x^2+2x-2
(o) \displaystyle\sqrt{3-x}+\sqrt{\,3+x}=x (p) \dfrac{1}{\sqrt x} +\dfrac{1}{x+\sqrt x}=1
(q) 3\cdot\sqrt {x+4}=5-2\left| x+2\right|  
Řešení Ukázat

 

Příklad 9

V množině reálných čísel řešte rovnice

(a) \dfrac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}=3   (b) \displaystyle \frac{1}{\sqrt{6+5\sqrt{x}}}=\frac{1}{\sqrt{15-2\sqrt{x}}}
(c) x^2+9x+15=2\sqrt{x^2+9x+30} (d) \displaystyle \sqrt{4x+\sqrt{17x^2+2}}=x+2
(e) \displaystyle \sqrt{1+x+\sqrt{x}}=\sqrt{x+\sqrt{x+5}} (f) \displaystyle \sqrt{1+x+\sqrt{x}}=\sqrt{x+\sqrt{x+7}}
(g) x\cdot\sqrt{\dfrac{x+3}x}=(2-x)\sqrt{\dfrac{2x-6}{x-2}} (h) x\cdot\sqrt{\dfrac{x+1}x}=(4-x)\sqrt{\dfrac{2x-7}{x-4}}
(i) (x-1)\cdot\sqrt{x}=(5x-2)\cdot\sqrt{x^2-x} (j) (x+2)\cdot\sqrt{x}=(2x-6)\cdot\sqrt{x^2+2x}
Řešení Ukázat

 

Příklad 10

V množině reálných čísel řešte rovnice

(a) \displaystyle \sqrt{7-\sqrt{x-3}}=2 (b) \sqrt{3+\sqrt{x-1}}=5
(c) \sqrt{14+\sqrt{27-\sqrt{x-1}}}=4 (d) \displaystyle \sqrt{x+1-3\sqrt{x-5}}=\sqrt{x}-1
(e) \displaystyle \sqrt{x+7-2\sqrt{5-x}}=1+\sqrt{x} (f) \displaystyle 1+\sqrt{x+1-2\sqrt{8-x}}=\sqrt{x}
(g) \displaystyle \sqrt{x+1}-1=\sqrt{x-\sqrt{x+8}} (h) \displaystyle 5+\sqrt{16x^2-37x-2}=4x
(i) \displaystyle 1+\sqrt{1+x\sqrt{x^2-24}}=x (j) \displaystyle \sqrt{9x^2+4\sqrt{6x+2}}=3x+2
(k) \displaystyle \sqrt{x^2+\sqrt{4x+5}}=x+1 (l) \displaystyle \sqrt{1+x\sqrt{x^2+24}}=x+1
(m) \displaystyle \sqrt{1+x\sqrt{2x^2+8}}=x+1 (n) \displaystyle \sqrt{4x^2-\sqrt{8x+5}}=2x+1
(o) \sqrt{4x^2-\sqrt{8x+5}}=2x  (p) \displaystyle \sqrt{-x-\sqrt{1-x}}=1
Řešení Ukázat

 

Příklad 11

V množině reálných čísel řešte rovnice

(a \sqrt{4x-1}=\sqrt{x+2}-3 (b) \sqrt{3-x}-\sqrt x=\sqrt{3-2x}
(c) \dfrac{\sqrt{x+1}-1}x=\dfrac1{\sqrt{x+1}+1} (d) \sqrt{72-\dfrac{72}x}+\sqrt{x-\dfrac{72}x}=x
(e) 2x^{\frac12}-3-2x^{-\frac12}=0 (f) x^{\frac53}-6x=x^{\frac43}
(g) \sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}}+\sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}}=1 (h) \sqrt{2x^2-7x+1}-\sqrt{2x^2-9x+4}=1
(i) \dfrac{\sqrt{x^2-9}+3\sqrt{x^2-1}}{x^2}-\dfrac12\sqrt{3}=0 (j) \sqrt{x+4+2\sqrt{x+3}}-(x^2+4x+3)^{\frac13}=1
(k) \sqrt{x+3-2\sqrt{x+2}}+\sqrt{x+27-10\sqrt{x+2}}=4 (l) \sqrt{x+4}+\sqrt{x-1}=\dfrac{15}{\sqrt{x+4}}
(m) \sqrt[3]{x^3+3x^2-4x+1}=\dfrac12+\left|x-\dfrac12\right| (n) \sqrt[3]{8+16x+6x^2-x^3}=|x+1|+1
(o) (x-1)\cdot\sqrt{2(x+2)}=x-\sqrt{(2-x)(2+x)} (p) (2x+1)\cdot\sqrt{1-x}=x+\sqrt{1-x^2}
(q) \sqrt[3]{x+2}+\sqrt[3]{x-2}=x (r) \sqrt[3]{\dfrac{(x+1)^2}2}-\sqrt[3]{\dfrac{(x-1)^2}2}=x
Řešení Ukázat

 

Příklad 12

Vhodnou substitucí řešte v množině reálných čísel rovnice

(a) \displaystyle \frac{3}{2}\sqrt{\frac{2x+6}{x+2}}+4\sqrt{\frac{x+2}{2x+6}}=5 (b) \displaystyle \sqrt{\frac{x-3}{x+2}}+\frac{5}{6}=\sqrt{\frac{x+2}{x-3}}
(c) \displaystyle 2\sqrt{\frac{2x-1}{x+3}}+\frac{19}{3}+5\sqrt{\frac{x+3}{2x-1}}=0 (d) \displaystyle \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}-\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}=\frac{3}{2}
(e) \displaystyle \frac{x+1}{x}-2\sqrt{\frac{x+1}{x}}=3 (f) \displaystyle \sqrt[3]{\frac{25-x}{3+x}}+3\sqrt[3]{\frac{3+x}{25-x}}=4
(g) \displaystyle \sqrt{x^2-3x+5}+x^2=3x+7 (h) \displaystyle 3x^2+15x+2\sqrt{x^2+5x+1}=2
(i) \displaystyle 3x^2-5x+\sqrt{3x^2-5x+4}=16 (j) \displaystyle x^2-3x+2\sqrt{x^2-3x+4}=4
(k) \displaystyle \sqrt{x^2+4x+8}+\sqrt{x^2+4x+4}=\sqrt{2(x^2+4x+6)}  
Řešení Ukázat

 

Příklad 13

V množině reálných čísel řešte rovnice

(a) \sqrt[4]{x+8}-\sqrt[4]{x-8}=2  (b) x\sqrt {x^{2}+15}-\sqrt {x}\cdot \sqrt[4]{x^{2}+15}=2
(c) \displaystyle \frac{2-x}{2-\sqrt{x}}-\frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{2}}=0   (d) \displaystyle \frac{3+x}{3x}=\sqrt{\frac{1}{9}+\frac{1}{x}\sqrt{\frac{4}{9}+\frac{2}{x^2}}}
(e) \displaystyle \sqrt{\frac{x-5}{x+2}}+\sqrt{\frac{x-4}{x+3}}=\frac{7}{x+2}\cdot\sqrt{\frac{x+2}{x+3}} (f) \displaystyle \frac{4}{x+\sqrt{x^2+x}}-\frac{1}{x-\sqrt{x^2+x}}=\frac{3}{x}
(g) \displaystyle \sqrt{x+\sqrt{x}}-\sqrt{x-\sqrt{x}}=\frac{3}{2}\sqrt{\frac{x}{x+\sqrt{x}}} (h) \displaystyle \sqrt{x+\sqrt{x}}+\sqrt{x-\sqrt{x}}=3\cdot\sqrt{\frac{x}{x+\sqrt{x}}}
(i) \displaystyle \left(\sqrt{4+\sqrt{4+\sqrt{4}}}\right)^4=(4+\sqrt{x})^2 (j) \displaystyle \sqrt{\sqrt{x^2+2}+x}-\sqrt{\sqrt{x^2+2}-x}=2\cdot\sqrt[4]{2}
(k) \displaystyle \frac{\sqrt{x^2-16}}{\sqrt{x-3}}+\sqrt{x+3}=\frac{7}{\sqrt{x-3}}  (l) \sqrt{1+x\sqrt{x+\dfrac{7}{4} } }=1-x
(m) x-\dfrac{x}{\sqrt{5-x^2}}=0 (n) 2x\cdot\sqrt{x+2}+\dfrac{x^2}{2\sqrt{x+2} }=0
Řešení Ukázat

 

Příklad 14

V množině reálných čísel řešte rovnici

\sqrt{3\sqrt{x}-\sqrt{7x+\sqrt{4x-1}}}\cdot\sqrt{2x+\sqrt{4x-1}}\cdot\sqrt{3\sqrt{x}+\sqrt{7x+\sqrt{4x-1}}}=13

Řešení Ukázat

 

Příklad 15

V množině reálných čísel řešte rovnice

(a) \dfrac{x^2-x}{x-\sqrt x}=6 (b) \dfrac{\sqrt{x^2+x+4}}{x-1}=2
Řešení Ukázat

 

Příklad 16

V množině reálných čísel řešte rovnice

(a) 3x-2\sqrt x-1=0 (b) \sqrt x-5\cdot\sqrt[4]{x}+6=0
(c) \dfrac{x}{x+1}-2\sqrt{\dfrac{x+1}{x}}=3 (d) \dfrac{25}{2x+1}+\dfrac{10}{\sqrt{2x+1}}=3
(e) \sqrt{x-1}-\dfrac{15}{\sqrt{x-1}}=2 (f) 2\sqrt{2x-1}-\dfrac{13}{\sqrt{2x-1}}=-11
(g) \left(3-\sqrt{\dfrac{x+4}{2-x}}\right)\cdot\left(2+\sqrt{\dfrac{x+4}{2-x}}\right)=6 (h) (2x+\sqrt{x+1})\cdot(2x+\sqrt{x+1}-8)-2(2x+\sqrt{x+1})=24
Řešení Ukázat